Gebyr og tilskudstakster

 

Gebyr på offentlige lokaler

Der opkræves gebyr for benyttelse af kommunale lokaler og anlæg. Der kan således ikke søges lokaletilskud til gebyret.

Byrådet besluttede den 10. december 2019 at ændre gebyrtaksten således den fastsættes til at være 90% af billigste egenbetaling ved leje af private lokaler.

Gebyrsatsen i 2022 og 2023 er:

 Offentlige lokaler

 Størrelse

 Gebyrtakst 2022

 (kr. pr. time)

 Gebyrtakst 2023

 (kr. pr. time)

 Idrætshaller

 800 m2 +

142

145

 Minihaller

 500m2 - 799m2

99

101

 Gymnastiksale

 300m2 - 499m2

67

68

 Birum/aula

 300m2 eller mindre

48

49

Undervisningslokaler stilles gratis til rådighed.

Gebyrsatser for det kommende år meldes ud omkring november måned. Gebyrsatsen fremskrives sammen med timepriserne for de maksimalt tilskudsberettede timepriser.

 

De maksimale tilskudsberettigede timepriser for 2022 og 2023:

Godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder faste og kontinuerlige fritidsaktiviteter, kan ansøge om lokaletilskud. Hvis din forening er godkendt til at ansøge om lokaletilskud, så kan du ansøge om tilskud til foreningens dokumenterede afholdte udgifter.

Lokaletilskuddet er et tilskud som udbetales til foreninger på baggrund af de udgifter de har til tilskudsgodkendte faciliteter i Ringkøbing-Skjern Kommune. Dog er der et maksimalt tilskud pr time som er:

 Selvejende faciliteter 

 Størrelse

 Maksimal timepris (kr. pr   time) 2022 

 Maksimal timepris (kr. pr.   time) 2023

 Idrætshaller

 800 m2 +

631

646

 Idrætshaller

 500m2 - 799m2

438

448

 Idrætshaller

 300m2 - 499m2

 297

304

 Svømmehaller

 Stort bassin + mindre   (12*25)

 1.028

1.052

 Svømmehaller

 Halvbassin størrelse

715

732

 Birum

 300m2 eller mindre

214

219

 

Byrådet har december 2019 besluttet alle foreninger uanset medlemssammensætning kan få 75% i lokaletilskud, hvortil foreningernes egenbetaling ser således ud, ved tilskud til den maksimale timepris:

 Selvejende faciliteter 

 Størrelse

 Foreningernes egenbetaling i selvejende   faciliteter (kr. pr. time) ved 75% tilskud (2022)

 Foreningernes egenbetaling i selvejende   faciliteter (kr. pr. time) ved 75% tilskud (2023)

 Idrætshaller

 800 m2 +

158

161

 Idrætshaller

 500m2 - 799m2

110

112

 Idrætshaller

 300m2 - 499m2

74

76

 Svømmehaller

 Stort bassin + mindre (12*25)

257

263

 Svømmehaller

 Halvbassin størrelse

176

182

 Birum

 300m2 eller mindre

53

55

Dog kan foreningernes egenbetaling være mindre hvis timeprisen er lavere end ovenfor angivet. For at få oplyst prisen på en givent lokale, skal der tages kontakt til det enkelte sted/facilitet.

Er du i tvivl om et givent lokale er lokaletilskudsgodkendt kan du kontakte administration.

Tilskud til bowlinghaller ydes efter birumstaksten. Der fradrages forholdsvis i taksten, hvis nogle af banerne udlejes kommercielt samtidig med at andre baner benyttes af klubberne. En birumstakst svarer til 6-8 baner.

De maksimale tilskudsberettigede timepriser for det kommende år meldes ud oktober/november måned.

 

Aktivitetstilskud

Aktivitetstilskuddet er et årligt tilskud på 65 kr. pr medlem for børn og unge medlemmer under 25 år – dog maksimalt 50% af kontingentet.

 

Tilskud til omklædning af udeidræt

Tilskud til omklædning af udeidræt bliver beregninget ud fra en tilskudsberettet sæsonpris pr. medlem pr. tilskudsår, heraf kan foreningen modtage lokaletilskud (75%).

 Tilskudsberettet sæsonpris pr.   medlem   pr. tilskudsår (2022)  Tilskudsberettet sæsonpris pr.   medlem  pr. tilskudsår (2023)
428 kr. 438 kr.

Eksempel: En forening med 80 medlemmer vil maksimalt kunne modtage lokaletilskudsprocenten af (80x428 kr.) 34.240 kr. pr. år til afholdelse af leje af omklædningsrum. Foreningen vil få et kommunalt tilskud på 25.680 kr. (v. 75%) til deres omklædningsudgift, og skal derfor selv finansiere de 8.560 kr. for benyttelse af omklædningsfaciliteterne, eller 107 kr. pr. medlem pr. år.

Hvis lokaletilskuddet ud fra de almindelige lokaletilskudssatser vil være mindre end i forhold til ovennævnte beregningsmetode for et max. tilskud, ydes der kun lokaletilskud i forhold til den reelle udgift.

 

Fitness og motionscentre

  1. Tilskuddet sammensættes i 2022 og 2023 af:

 

Tilskud 2022

Tilskud 2023

pr. m2 motionslokale op til og med 100m2

602 kr

616 kr

pr. mmotionslokale over 100 m2

214 kr

219 kr

pr. medlem under 25 år

250 kr

250 kr

pr. medlem over 25 år.

60 kr

60 kr

  1. M2-beløbet reguleres med den fremskrivningsprocent, som gælder for timepriserne for haltimer m.v. (KLs fremskrivningsprocent).
  2. M2-beløbet tager udgangspunkt i den gældende lokaltilskudsprocent. Hvis denne procent ændres i op- eller nedadgående retning, reguleres beløbet forholdsmæssigt.
  3. Der foretages en opmåling af antal m2 i de enkelte tilskudsberettigede motionscentre. Der skal være tale om indvendige mål og kun af de lokaler, hvor der er aktivitet.

Hvis lokaletilskuddet ud fra de almindelige lokaletilskudssatser vil være mindre end i forhold til ovennævnte beregningsmetode for et max. tilskud, ydes kun lokaletilskud i forhold til den reelle udgift.