Gebyr og tilskudstakster

 

Gebyr på offentlige lokaler

Der opkræves gebyr for benyttelse af kommunale lokaler og anlæg. Der kan således ikke søges lokaletilskud til gebyret.

Byrådet besluttede den 10. december 2019 at ændre gebyrtaksten således den fastsættes til at være 90% af billigste egenbetaling ved leje af private lokaler.

Gebyrsatsen i 2021 og 2022 er:

 Offentlige lokaler

 Størrelse

 Gebyrtakst 2021

 (kr. pr. time)

 Gebyrtakst 2022

 (kr. pr. time)

 Idrætshaller

 800 m2 +

139

142

 Minihaller

 500m2 - 799m2

97

99

 Gymnastiksale

 300m2 - 499m2

65

67

 Birum/aula

 300m2 eller mindre

47

48

Undervisningslokaler stilles gratis til rådighed.

Gebyrsatser for det kommende år meldes ud oktober/november måned. Gebyrsatsen fremskrives sammen med timepriserne for de maksimalt tilskudsberettede timepriser.

 

De maksimale tilskudsberettigede timepriser for 2022

Godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder faste og kontinuerlige fritidsaktiviteter, kan ansøge om lokaletilskud. Hvis din forening er godkendt til at ansøge om lokaletilskud, så kan du ansøge om tilskud til foreningens dokumenterede afholdte udgifter.

Lokaletilskuddet er et tilskud som udbetales til foreninger på baggrund af de udgifter de har til tilskudsgodkendte faciliteter i Ringkøbing-Skjern Kommune. Dog er der et maksimalt tilskud pr time som er:

 Selvejende faciliteter 

 Størrelse

 Maksimal timepris (kr. pr   time) 2021 

 Maksimal timepris (kr. pr.   time) 2022

 Idrætshaller

 800 m2 +

620

631

 Idrætshaller

 500m2 - 799m2

431

438

 Idrætshaller

 300m2 - 499m2

 292

297

 Svømmehaller

 Stort bassin + mindre   (12*25)

 1.011

1.028

 Svømmehaller

 Halvbassin størrelse

703

715

 Birum

 300m2 eller mindre

210

214

 

Byrådet har december 2019 besluttet alle foreninger uanset medlemssammensætning kan få 75% i lokaletilskud, hvortil foreningernes egenbetaling ser således ud, ved tilskud til den maksimale timepris:

 Selvejende faciliteter 

 Størrelse

 Foreningernes egenbetaling i selvejende   faciliteter (kr. pr. time) ved 75% tilskud (2021)

 Foreningernes egenbetaling i selvejende   faciliteter (kr. pr. time) ved 75% tilskud (2022)

 Idrætshaller

 800 m2 +

155

158

 Idrætshaller

 500m2 - 799m2

107

110

 Idrætshaller

 300m2 - 499m2

73

74

 Svømmehaller

 Stort bassin + mindre (12*25)

253

257

 Svømmehaller

 Halvbassin størrelse

176

179

 Birum

 300m2 eller mindre

53

53

Dog kan foreningernes egenbetaling være mindre hvis timeprisen er lavere end ovenfor angivet. For at få oplyst prisen på en givent lokale, skal der tages kontakt til det enkelte sted/facilitet.

Er du i tvivl om et givent lokale er lokaletilskudsgodkendt kan du kontakte administration.

Tilskud til bowlinghaller ydes efter birumstaksten. Der fradrages forholdsvis i taksten, hvis nogle af banerne udlejes kommercielt samtidig med at andre baner benyttes af klubberne. En birumstakst svarer til 6-8 baner.

De maksimale tilskudsberettigede timepriser for det kommende år meldes ud oktober/november måned.

 

Aktivitetstilskud

Aktivitetstilskuddet er et årligt tilskud på 65 kr. pr medlem for børn og unge medlemmer under 25 år – dog maksimalt 50% af kontingentet.

 

Tilskud til omklædning af udeidræt

Tilskud til omklædning af udeidræt bliver beregninget ud fra en tilskudsberettet sæsonpris pr. medlem pr. tilskudsår, heraf kan foreningen modtage lokaletilskud (75%).

 Tilskudsberettet sæsonpris pr.   medlem   pr. tilskudsår (2021)  Tilskudsberettet sæsonpris pr.   medlem  pr. tilskudsår (2022)
421 kr. 428 kr.

Eksempel: En forening med 80 medlemmer vil maksimalt kunne modtage lokaletilskudsprocenten af (80x428 kr.) 34.240 kr. pr. år til afholdelse af leje af omklædningsrum. Foreningen vil få et kommunalt tilskud på 25.680 kr. (v. 75%) til deres omklædningsudgift, og skal derfor selv finansiere de 8.560 kr. for benyttelse af omklædningsfaciliteterne, eller 107 kr. pr. medlem pr. år.

Hvis lokaletilskuddet ud fra de almindelige lokaletilskudssatser vil være mindre end i forhold til ovennævnte beregningsmetode for et max. tilskud, ydes der kun lokaletilskud i forhold til den reelle udgift.

 

Fitness og motionscentre

  1. Tilskuddet sammensættes i 2022 af:

 

Tilskud 2021

Tilskud 2022

pr. m2 motionslokale op til og med 100m2

592 kr

602 kr

pr. mmotionslokale over 100 m2

210 kr

214 kr

pr. medlem under 25 år

250 kr

250 kr

pr. medlem over 25 år.

60 kr

60 kr

  1. M2-beløbet reguleres med den fremskrivningsprocent, som gælder for timepriserne for haltimer m.v. (KLs fremskrivningsprocent).
  2. M2-beløbet tager udgangspunkt i den gældende lokaltilskudsprocent. Hvis denne procent ændres i op- eller nedadgående retning, reguleres beløbet forholdsmæssigt.
  3. Der foretages en opmåling af antal m2 i de enkelte tilskudsberettigede motionscentre. Der skal være tale om indvendige mål og kun af de lokaler, hvor der er aktivitet.

Hvis lokaletilskuddet ud fra de almindelige lokaletilskudssatser vil være mindre end i forhold til ovennævnte beregningsmetode for et max. tilskud, ydes kun lokaletilskud i forhold til den reelle udgift.