Lokaletilskud til timebaseret leje, egne og lejede lokaler

Lokaletilskuddet er et tilskud som udbetales til foreninger på baggrund af de udgifter de har til tilskudsgodkendte faciliteter. Der kan søges om lokaletilskud i perioden 1. januar til 1. april på baggrund af de faktiske afholdte udgifter året forinden.

De foreninger som får mere end 500.000 kr får udbetalt deres tilskud i rater - 2/3 af lokaletilskuddet udbetales medio februar måned, og den sidste 1/3 i medio oktober.

Foreningerne kan løbende anmode om at få foretaget regulering for indeværende år hvis deres udgifter svinger mere end +/- 10% ved at kontakte administrationen.

 

Timebaseret leje

Timebaseret leje er de lokaler som foreninger anvender på timebasis. Dette er ofte haller, svømmehaller og andre faciliteter.

De maksimale tilskudsberettede timepriser kan du finde her: Gebyr- og tilskudssatser - De maksimale tilskudsberettigede timepriser

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde d. 21. april 2020 at der der fremover ikke kan gives godkendelse til foyerer, gangarealer mv. som tilskudsberettigede lokaler i haller og foreninger derfor ikke kan søge lokaletilskud ved anvendelse af disse arealer.

 

Lejede lokaler

Foreninger som lejer lokaler med fast lejekontrakt fx klublokale i en hal, har mulighed for at søge lokaletilskud til:

 • Lejeudgiften
 • Udgifter til el, vand og varme (dog ikke el til lysmaster)
 • Udgifter til ordinær vedligehold jf. revisionsinstruksen hvad dette dækker over. OBS udgifterne skal dokumenteres med kvitteringer.
 • Udgifter til rengøringsartikler
 • Udgifter til lønnet rengøringspersonale (der skal forevises lønsedler ved kontrol).
 • Udgifter til lovpligtig arbejdsskadeforsikring vedr. lønnet rengøringspersonale.
 • Rideklubber kan søge tilskud til fornødent tilsyn
 • Skytteklubber kan søge til de lovpligtige alarmsystemer de skal have.

Hvis foreningen har indtægter i form af leje eller fremleje af lokalerne de søger tilskud til, skal dette indberettes og vil blive modregnet foreningens tilskud.

 

Egne lokaler

Foreninger som ejer deres lokaler fx spejderhytter, har mulighed for at søge lokaletilskud til:

 • Udgifter til renter af prioritetsgæld
 • Udgifter til ejendomsskat
 • Udgifter til el, vand og varme (dog ikke el til lysmaster)
 • Udgifter til bygningsforsikringer (ikke forsikring på løsøre)
 • Udgifter til ordinær vedligehold jf. revisionsinstruksen hvad dette dækker over. OBS udgifterne skal dokumenteres med kvitteringer.
 • Udgifter til rengøringsartikler
 • Udgifter til lønnet rengøringspersonale (der skal forevises lønsedler ved kontrol).
 • Udgifter til lovpligtig arbejdsskadeforsikring vedr. lønnet rengøringspersonale.
 • Rideklubber kan søge tilskud til fornødent tilsyn
 • Skytteklubber kan søge til de lovpligtige alarmsystemer de skal have.

Hvis foreningen har indtægter i form af leje eller fremleje af lokalerne de søger tilskud til, skal dette indberettes og vil blive modregnet foreningens tilskud.

 

Vedligehold af egne lokaler

Foreninger har mulighed for at søge tilskud til ekstraordinær vedligehold af egne lokaler.  Herudover er det muligt at søge Kultur- og Fritidsudvalgets Anlægspulje til mindre energiprojekter. Tilskuddet skal søges inden projektet er påbegyndt.

Læs mere om puljerne her:

Pulje: Ekstraordinær vedligehold af egne lokaler 

Pulje: Kultur og Fritidsudvalgets anlægspulje

 

Tilskud til omklædning af udeidræt

Foreninger, hvor udeidrætter benytter omklædningsrum i hallerne, kan søge om tilskud til betaling af lejen i forbindelse med benyttelsen.

Følgende udeidrætter kan modtage tilskud til benyttelse af omklædningsrum:

 • Fodbold
 • Udendørs håndbold
 • Beachvolley
 • Tennis
 • Cykel
 • Løb

Nye udeidrætter kan ansøge administrationen om godkendelse til tilskuddet.

Foreningen skal ikke ansøge om lokaletilskud til omklædningsrummet efter de almindelige lokaletilskudsregler. Dog skal lejen af omklædningsrum dokumenteres med en regning fra hallen.

Tilskuddet til udeomklædning bliver beregnet ud fra det indberettede antal aktivitetsmedlemmer.

Eksempel: En forening med 80 medlemmer vil maksimalt kunne modtage lokaletilskudsprocenten af (80x415 kr.) (2020-tal) 33.271 kr. pr. år til afholdelse af leje af omklædningsrum. Foreningen vil få et kommunalt tilskud på 24.953 kr. (v. 75%) til deres omklædningsudgift, og skal derfor selv finansiere de 8.318 kr. for benyttelse af omklædningsfaciliteterne, eller 104 kr. pr. medlem pr. år.

Hvis lokaletilskuddet, ud fra de almindelige lokaletilskudssatser, vil være mindre end i forhold til ovennævnte beregningsmetode for et max. tilskud, ydes der kun lokaletilskud i forhold til den reelle udgift.

Satserne for tilskudsberettiget sæsonpris finder du her: Gebyr- og tilskudssatser - tilskud til omklædning af udeidræt

 

Lokaletilskud til nye lokaler

Lokaletilskud til nye lokaler skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalget kan nægte at yde lokaletilskud til nye lokaler, hvis det medfører en væsentlig merudgift for kommunen.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede d. 19. februar 2019 et generelt stop for lokaletilskudsgodkendelser af nye lokaler på 800 m2 eller derover.