Tilskud til leder- og instruktøruddannelse

Der ydes tilskud til leder- og instruktørkurser/-uddannelser, herunder unge-uddannelse.

 • Tilskuddet kan max. udgøre 75 % af foreningens udgifter, og max. af en kursusudgift på 5.000 kr. BEMÆRK at refusionen er minimum 85% i 2023
 • Ved sammenhængende kursusforløb kan der max. ydes tilskud af en udgift på 15.000 kr.
 • Tilskuddet til DGIs ungleder-uddannelse udgør 75%. BEMÆRK at refusionen er minimum 85% i 2023

Der gives tilskud til uddannelsernes grundudgifter. Der gives ikke tilskud til tilkøb af for eksempel overnatning, festmiddage og underholdning. Der gives heller ikke tilskud til transportudgifter.

Kurser og uddannelser som finder sted udenfor Danmark skal på forhånd godkendes af administrationen og leve op til de objektive kriterier som anvendes ved kurser i Danmark.

 

Godkendte kursusudbydere

Der ydes tilskud til de leder- og instruktørkurser, som udbydes af følgende landsorganisationer:

 • Danmarks Idrætsforbund (DIF), herunder specialforbund under DIF.
 • Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).
 • De Danske Skytteforeninger (DDS).
 • Dansk Firma Idrætsforbund (DFIF).
 • KFUM Idrætsforbund.
 • KFUM Spejderne.
 • KFUM og KFUK.
 • Danmarks Sportsfiskerforbund.
 • Frivillig Drenge Forbund
 • Det Danske Spejderkorps
 • De Grønne Pigespejdere
 • DUI Leg og Virke – godkendt i marts 2010.
 • Indre Missions Ungdom – godkendt april 2010
 • 4H – godkendt i september 2010
 • Luthersk Mission – landslederkurset. Godkendt i september 2011.
 • Dansk Bridgeforbund
 • Dansk Civil Hundeførerforening (DCH)
 • Danmarks Jægerforbund
 • Landsforeningen for dramatisk virksomhed (DATS)
 • Folkedans Danmark

 

OBS: Leder- og instruktørkurser, der udbydes af andre foreninger/organisationer skal altid forhåndsgodkendes af administrationen.

 

Ikke tilskudsberettigede uddannelser

Der ydes ikke tilskud til leder- og instruktøruddannelser, der har karakter af en erhvervsuddannelse. F. eks. Dansk Rideforbunds elevuddannelse, Dansk Håndboldforbunds Divisionstrænerkursus og Diplomtrænerkursus, samt Dansk Boldspils Unions A-træner og Pro-træner.

Kultur- og Fritidsudvalget har den 20. januar 2009 og 23. april 2009 besluttet, at der ikke længere kan godkendes kurser, som udbydes af private eller private institutioner, hvis hovedorganisationerne udbyder lignende eller tilsvarende kurser.

I tvivlstilfælde skal kursusbeskrivelse forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget til afgørelse.

 

Studieture

Til studieture, hvor der er tale om et egentligt kursusindhold, gives tilskud til en max. udgift pr. almindelig kursusdag på 500 kr. med den til enhver tid gældende tilskudsprocent (max. 75%).

 

Ansøgningsprocedure

Inden 1. december skal foreningerne sende en opgørelse over foreningens udgifter til leder- og instruktøruddannelser.

Tilskudsperioden er d. 1. december til d. 30 november året efter. Foreningerne skal ansøge om tilskuddet via foreningsportalen.

Før ansøgningen kan behandles skal der altid medsendes dokumentation i form af kvitteringer/fakturaer og kursusbeskrivelse, hvis kvitteringen ikke indeholder oplysning om kursets navn.

Den endelige tilskudsprocent beregnes i forhold til områdets budgetbeløb og modtagne ansøgninger.

Tilskud udbetales én gang om året inden 31. december.