Tilskud til ungdomsklubber

Der er en særlig tilskudsordning til ungdomsklubber under forudsætning af, at følgende krav opfyldes:

 

Lønudgifter eller omkostningsgodtgørelse

Der gives ikke tilskud til hverken løn eller omkostningsgodtgørelser

 

Grundtilskud

Grundtilskud ved 1 ugentlige åbningsdage                            7.500 kr.

Grundtilskud ved 2 ugentlige åbningsdage                            15.000 kr.

Grundtilskuddet udbetales i to rater:

  • 1. rate i forbindelse med afregning og udbetaling af lokaletilskud
  • 2. rate i oktober

 

Øvrigt tilskud

Ungdomsklubberne kan ansøge om lokaletilskud og modtager aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år på lige fod med øvrige foreninger.

Ungdomsklubberne skal indsende specificeret regnskab for de tilskudsberettigede udgifter inden 1. april for det foregående kalenderår sammen med beretningen om årets aktiviteter.

Endelig afregning vil ske ved regnskabsaflæggelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte at udsætte eller afslå at yde tilskud for en nærmere angiven periode, hvis en klub ikke overholder loven eller de kommunale regler, herunder regnskabsaflæggelse.