Ekstraordinær vedligehold af foreningernes egne lokaler

Foreninger med egne lokaler har mulighed for at søge tilskud til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejde som fx udskiftning af varmepumpe, toilet, hårde hvidevarer til køkkenet. Vedligehold defineres som udskiftning til noget tilsvarende. Foreningen har mulighed for at få dækket 35% af udgiften.

Ansøgning skal altid indsendes inden arbejdet sættes i gang, således administrationen har mulighed for at besigtige forholdene inden der træffes beslutning.

Tilskudsprocenten er 35% af udgiften som udbetales når foreningen har fremsendt dokumentation på udgiften efter udført arbejde. Hvis projektet ændrer sig undervejs i projektet i forhold til tilsagnet skal administrationen altid orienteres.

Er den ekstra ordinære vedligeholdelse over 200.000 kr. kan foreningen ansøge Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje om tilskud til projektet.

Puljen skal ansøges gennem foreningsportalen og har ingen ansøgningsfrist.