Nye aktiviteter og ideer i en Corona-tid.

Covid-19 har betydet at ikke alle aktiviteter kan forsætte som de plejer, hvorfor det har været nødvendigt at opfinde nye måder at være sammen på.

Forenings- og kulturlivet betyder og giver meget til de medlemmer og borgere som deltager i det, og derfor skal vi stå sammen om at dele de gode ideer og erfaringer med hinanden.
Har I fået nogle gode ideer til hvordan I kan afvikle jeres aktiviteter fremadrettet, eller måske fået helt nye aktiviteter, beder vi jer dele dem med os og alle de andre frivillige foreninger.

Store, som små ideer er meget velkommen, på tavlen.

Lavet med Padlet