Tilskud til leder- og instruktøruddannelse

Oprettet: 25.10.2022

Der ydes tilskud til leder- og instruktørkurser/-uddannelser, herunder unge-uddannelse.

  • Tilskuddet kan max. udgøre 75 % af foreningens udgifter, og max. af en kursusudgift på 5.000 kr. BEMÆRK at refusionen helt ekstraordinært er 100% i 2022
  • Ved sammenhængende kursusforløb kan der max. ydes tilskud af en udgift på 15.000 kr.
  • Tilskuddet til DGIs ungleder-uddannelse udgør 75%. BEMÆRK at refusionen helt ekstraordinært er 100% i 2022

Der gives tilskud til uddannelsernes grundudgifter. Der gives ikke tilskud til tilkøb af for eksempel overnatning, festmiddage og underholdning. Der gives heller ikke tilskud til transportudgifter.

Læs mere om hvilke uddannelser der gives tilskud til her.

 

 

Denne besked er relevant indtil: 02.12.2022