Udviklingspuljen skal søges senest 1. feb.

Oprettet: 02.01.2023

Udviklingspuljen kan blandt andet anvendes til at søge midler til indkøb af materialer og udstyr til følgende aktiviteter:

  • Opstart af nye aktiviteter eller nye foreninger.
  • Aktivitetsudvikling af eksisterende aktiviteter.
  • Foreningsudvikling og nye organisationsformer.
  • Sammenslutning af grupper, der potentielt kan udvikle sig til at blive foreninger.
  • Aktiviteter med fokus på særlige målgrupper fx integration, livsstilssygdomme, handicaps, børn og unge med særlige behov.

Bemærk at puljen ikke giver midler til lønninger og leje af materialer og udstyr.

Foreningernes udviklingspulje har tidsfrist to gange årligt, henholdsvis 1. februar og 1. juni. 

 

Denne besked er relevant indtil: 02.02.2023