Oprettelse af bruger

Sådan behandler vi dine personoplysninger

I forbindelse med at du opretter dig som bruger i Ringkøbing-Skjern kommunes bookingsystem har Ringkøbing-Skjern kommune modtaget personoplysninger om dig, som vi er dataansvarlig for. Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Kommunikation i forbindelse med en booking (bekræftelse, afbooking og anden kommunikation)
 • Udsendelse af nyheder i forhold til bookingsystemet om opgaver relateret hertil
   

Grundlag for behandling og kategorier af personoplysninger

Grundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesloven artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien almindelige personoplysninger (navn, mail og telefonnummer).
 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til parter på den facilitet i Ringkøbing-Skjern kommune du har booket, for hvem det er relevant at vide, at du benytter et givent lokale/areal. Du vælger selv i din profil om du ønsker at offentliggøre oplysningerne på den offentlige bookingportal.

Opbevaring af dine personoplysninger

De personoplysninger, som vi indsamler og behandler er omfattet af kommunens journaliseringspligt. Oplysninger bliver som udgangspunkt opbevaret i 5 år efter sagens afslutning, medmindre andet følger af gældende lovgivning.
 

Tilbagetrækning af samtykke

Dit samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til kf@winkas.dk. Trækkes samtykket tilbage, vil vi ikke fremadrettet behandle personoplysningerne til de angivne formål. En tilbagetrækning af samtykket berører ikke brugen af personoplysninger, som allerede har fundet sted forud for tilbagetrækningen.
 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og 20 - 21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:

 • At blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
 • Indsigt i behandlingen af personoplysninger.
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger
 • Berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af personoplysninger.
   

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28. 5., 1200 København K,  Tlf. 3319 3200 eller via mail dt@datatilsynet.dk.
 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker forsendelse via borger.dk, databeskyttelse@winkas.dk, eller brev til Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhus, ved fjorden 6, 6950 Ringkøbing, att: databeskyttelsesrådgiver.

Du kan læse mere på https://www.winkas.dk/databeskyttelse.Ringkøbing-Skjern Kommune har ansat en databeskyttelsesrådgiver, som understøtter, at organisationen lever op til de databeskyttelsesretlige regler. Herudover vejleder og rådgiver hans også kommunens medarbejdere i en sikker håndtering af personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningen samt hjælper borgere med spørgsmål om og kommunens håndtering af databeskyttelse.

Ringkøbing-Skjern kommune har ansat en databeskyttelsesrådgiver, som understøtter, at organisationen lever op til de databeskyttelsesretlige regler. Herudover vejleder og rådgiver hans også kommunens medarbejdere i en sikker håndtering af personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningen samt hjælper borgere med spørgsmål om og kommunens håndtering af databeskyttelse.

Hvis du har konkrete spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger eller dine rettigheder i henhold til EU's databeskyttelsesforordning (GDPR), er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger nederst på siden her.

Databeskyttelsesrådgiveren kan hjælpe med:

- spørgsmål om Ringkøbing-Skjern kommunes håndtering af dine personoplysninger
- spørgsmål om dine rettigheder i henholde til EU's databeskyttelsesforordning (GDPR).

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe med:

- den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer.
- vejledning om regler eller praksis på fagområde.
- kan ikke tage stilling til, om der er begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen, udførelsen af praktisk hjælp m.v.
- kan ikke ændre en afgørelse, som kommunen har truffet.
- kan ikke bistå med at formulere klager over kommunen til relevante klageorganer.

 

Stamoplysninger
 • *
Login oplysninger
 • *
 • *
Databeskyttelsesaftale