Indsend tro- og love- erklæring for støtte fra §18 Hovedpuljen til brug i 2022

Alle, der bevilliges samlet tilskud på mellem 1 krone og 20.000 kroner fra §18, skal indsende en tro- og love- erklæring på, at §18 tilskuddet er brugt til det formål, man ansøgte til. Alle, der bevilliges samlet tilskud på over 20.000 kroner fra §18, skal aflægge rapport og regnskab over det bevilgede. Det skal sandsynliggøres, hvorledes tilskuddet er anvendt og med hvilket resultat.

Indsendelse af tro- og love- erklæringer, eller regnskab og afrapportering skal ske senest pr. 1. april 2023.

Formularen herunder er låst, medmindre du har fået tildelt §18 støtte til ovenstående ansøgning(er).

Indsend tro- og love- erklæring for støtte fra §18 Udviklingspuljen til brug i 2022

Alle, der bevilliges samlet tilskud på mellem 1 krone og 20.000 kroner fra §18, skal indsende en tro- og love- erklæring på, at §18 tilskuddet er brugt til det formål, man ansøgte til. Alle, der bevilliges samlet tilskud på over 20.000 kroner fra §18, skal aflægge rapport og regnskab over det bevilgede. Det skal sandsynliggøres, hvorledes tilskuddet er anvendt og med hvilket resultat.

Indsendelse af tro- og love- erklæringer, eller regnskab og afrapportering skal ske senest pr. 1. april 2023.

Formularen herunder er låst, medmindre du har fået tildelt §18 støtte til ovenstående ansøgning(er).