Hee Sogneforening

Beskrivelse

Formålet med Hee Sogneforening er at varetage og fremme foreningens aktive
virke og herigennem skabe et godt og dynamisk sammenhold for borgerne.

Det er vigtigt for Sogneforeningen at skabe et alsidigt og aktivt fritidsliv for
ældre såvel som unge mennesker.

For at højne kvaliteten af de forskellige tilbud der gives, er der nedsat udvalg
til at varetage opgaverne. Se under faneblade i venstre side for mere info om
udvalgene.

I Hee kan vi tilbyde nyere og attraktive faciliteter
Vores hal er bygget er forholdsvis nybygget. Den er velforsynet med diverse redskaber og en
airtrack. Her spilles bl.a. volleyball, badminton, her laves gymnastik, opføres
dilletant skuespil og hallen er også velbesøgt på ungdomsklubaftener.

Klubhuset er bygget i sammenhæng med hallen og er samlingssted i forbindelse
med diverse sportsaktiviteter. Det er også her de unge mennesker samles og hygger
sig på klubaftener.

Kontaktoplysninger

Hee Sogneforening

Agersbækvej 13

6950 Ringkøbing

Tlf.:  40362417

Email:  novej15@me.com

Hjemmeside:  Hee.dk

CVR nr.:  37935093

Aktiviteter

  • Borgerforening/Sogneforening/Udviklingsforum

Kort

Kontaktperson

Tilskudsregnskab

Pulje kr.
Aktivitetstilskud8580 kr.
Beregnet lokale tilskud indev. år.25089,75 kr.
Andre tilskud7385 kr.