Fitness og motionscentre

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet følgende regler for beregning af max. lokaletilskud til motionscentre – gældende fra 1. januar 2012 og revideret 12. december 2017. 

  1. Tilskuddet bliver beregnet på baggrund af:

    • Størrelse på motionslokale (over/under 100m2)

    • Tilskud til medlemmer (over/under 25 år)

  2. Der foretages en opmåling af antal m2 i de enkelte tilskudsberettigede motionscentre. Der skal være tale om indvendige mål og kun af de lokaler, hvor der er aktivitet.

Hvis lokaletilskuddet ud fra de almindelige lokaletilskudssatser vil være mindre end i forhold til ovennævnte beregningsmetode for et max. tilskud, ydes kun lokaletilskud i forhold til den reelle udgift.

Det er et krav, at foreningsbaserede motionscentre skal være tilsluttet Antidoping Danmark.

Læs mere om tilskudssatserne her: Gebyr- og tilskudssatser under tilskuddet til fitness og motionscentre

 

Medlemmer

Der kan kun opnås tilskud til de medlemmer, der betaler individuelt og fuldt kontingent til motionscentret. Det betyder, at medlemmer der af én eller anden grund kun betaler et reduceret kontingent i forhold til de kontingentsatser, der er fastsat af bestyrelsen, ikke må tælle med i opgørelsen.

 

Godkendelse af nye fitnessforeninger

Kultur- og Fritidsudvalget har pr. 10. december 2012 lukket for godkendelse af lokaletilskud til motionscentre og lokaler, hvor aktiviteterne ikke er holdbaserede, eller finder sted under ledelse af en instruktør