Aktivitetstilskud

Der ydes et aktivitetstilskud pr. medlem under 25 år. Tilskuddet finder du her: Gebyr- og tilskudssatser under aktivitetstilskud.

Tidsfristen for indberetning af aktivitetstilskud er 1. april. Beløbet udbetales hurtigst muligt efter indberetningen er modtaget, på baggrund af indberettet medlemstal for det foregående år.

For at et medlem er tilskudsberettiget skal medlemsskabet leve op til følgende:

Almindeligt kontingentmedlem

 • Et medlem er en, der selvstændigt har meldt sig ind i foreningen, og betaler kontingent for aktivt medlemskab.
 • Et medlem skal have betalt kontingent i sammenlagt minimum tre måneder. 
 • Et medlem må kun tælles en gang pr. aktivitet pr. kalenderår.

Definition af aktivitets- og medlemsbegrebet

 • Foreninger med flere aktiviteter, men kun et kontingent må kun tælle medlemmet med én gang, også selvom medlemmet deltager i flere aktiviteter i foreningen. Dvs. der må ikke være flere aktivitetsdeltagere end medlemmer.
 • Et medlem må kun tælles med én gang pr. aktivitet i tilskudsåret. Dette uanset der betales kontingent flere gange til samme aktivitet i samme kalenderår, som for eksempel forårs- og efterårskontingent.
 • Uanset hvor mange discipliner et medlemmer deltager i under en hovedaktivitet kan medlemmet kun tælles med én gang pr. aktivitet.
 • En aktivitet skal finde sted kontinuerligt, med faste planlagte aktiviteter der udbydes med en jævn frekvens over en periode på minimum 3 måneder. Dette betyder at hvis man har meldt sig ind i senere end 1. oktober kan man først tælle som medlem året efter. 
 • Krydser aktiviteten årsskiftet, skal medlemmet tælles med i det år hvor aktiviteten starter medmindre det er senere end 1. oktober jf ovenfor. Hvis aktiviteten krydser årsskiftet, skal medlemmet tælles med i det år hvor aktiviteten starter og ikke to gange. Fx hvis man starter til skydning i september 2022 og sæsonen stopper i marts 2023 tæller man kun som medlem i 2022 (og altså ikke i både 2022 og 2023)

 

Definitioner:

Aktivitet: Med aktivitet menes en idrætsgren eller hovedaktivitet.

Eksempel: Fodbold er en idrætsgren/hovedidrætsgren eller en aktivitet/hovedaktivitet. Futsal er en disciplin eller underaktivitet til hovedaktiviteten eller hovedidrætsgrenen fodbold

Eksempel: Gymnastik er en idrætsgren/hovedidrætsgren eller en aktivitet/hovedaktivitet. Spring og rytmisk gymnastik er discipliner eller underaktiviteter til hovedaktiviteten eller hovedidrætsgrenen gymnastik

 

Disciplin: Med disciplin menes en underaktivitet til en hovedaktivitet.

Eksempel: Svømning er en idrætsgren/aktivitet eller hovedidrætsgren. Familiesvømning er en disciplin under svømning eller en underaktivitet til hovedaktiviteten svømning.

Eksempel: Cykling er en idrætsgren/aktivitet eller hovedidrætsgren. Mountainbike er en disciplin under cykling eller en underaktivitet til hovedaktiviteten cykling.

Eksempel: Fitness er en idrætsgren/aktivitet eller hovedidrætsgren. Spinning/indoor cycling er en disciplin under fitness eller en underaktivitet til hovedaktiviteten fitness.

 

Klippekortsmedlemskab

 • Der skal være betalt et grundkontingent som giver samme rettigheder som alle andre medlemmer i foreningen.
 • Klippekortet skal have en varighed af minimum tre måneder.
 • Medlemmet må kun tælles med en gang i tilskudsåret, dette selvom der købes flere klippekort.

 

Familiemedlemsskab

Foreningerne kan vælge at tilbyde familierabat, hvis mange medlemmer af familien er medlem af foreningen.

 • Et familiemedlemsskabs-medlem skal være optaget selvstændigt på foreningens medlemsliste
 • De skal hver især være klar over de er medlem af foreningen
 • De skal have betalt kontingent for aktivt medlemskab i minimum 3 måneder
 • Går medlemmet til flere aktiviteter i foreningen, skal medlemmet betale særskilt kontingent til disse for at tælle flere gange. Er der kun betalt et kontingent, må medlemmet kun tælle en gang.

 

Lukkede hold

For at tiltrække grupper, der ikke normalt bruger folkeoplysningen, kan der oprettes lukkede hold. F. eks. hold for ikke-etnisk danske kvinder.