Vejledning i brug af foreningsportalen

Støtteguiden for foreninger som får tilskud efter folkeoplysningsloven

Støtteguiden for aftenskoler som får tilskud efter folkeoplysningsloven

Vejledninger til kulturelle foreninger

Vejledning til dig som gør en frivillig indsats for socialt udsatte

Hjælp til at søge midler og videokursus om fondsansøgninger

Her kan du læse om, hvordan du opretter og ser arrangementer nær dig.

Ledigt tekstfelt