Støtteguiden for aftenskoler

Nedenfor kan kan du få mere viden om diverse informationer og regler for tilskud, puljer, satser m.m.:

Kan du ikke finde svar her, er du velkommen til at kontakte administrationen på fritid@rksk.dk 

 

Godkendelse af nye foreninger og krav til vedtægter 

Børneattester

Anvisning af kommunale lokaler

Fritidsundervisning for voksne

Lønudbetaling

Lokaletilskud

Deltagere fra andre kommuner

Fradrag for aktiviteter som anses for Gudsdyrkelse

Udviklingspuljen for aftenskoler

Regnskab

Revision

Revisionsinstruks for aftenskoler