Tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18)

Kommunen har oprettet en §18 pulje, som du kan søge til frivillige sociale aktiviteter. Den er opdelt i en §18 Hovedpulje og en §18 Udviklingspulje.

Vejledning til §18 puljerne og de digitale ansøgningsskemaer

Husk at læse vejledningen grundigt inden du søger §18 støtte, eller aflægger regnskab for brugen af tildelt §18 støtte: Vejledningen om §18 støtte til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vores praktikant Cecilie har lavet en flot video, der viser, hvordan du søger §18 puljerne på foreningsportalen.

Ansøgning

Søg §18 Hovedpuljen

Søg §18 Udviklingspuljen

Hvis I søger til flere både enkeltstående arrangementer, og aktiviteter, der holdes over en længere periode

Hvis I søger til flere både enkeltstående arrangementer (eks. en lejrtur), og aktiviteter, der holdes over en længere periode, så skal I sende én ansøgning for den aktivitet, der holdes over en længere periode og én ansøgning for det enkeltstående arrangement. 

Kontakt FrivilligVest - for råd og vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema mm. eller for generelle spørgsmål vedr. §18-puljen – se kontaktinformationer nederst på siden.

Brugen af de tildelte midler

Aflæggelse af regnskab og afrapportering eller indsendelse af tro- og love- erklæring vedrørende § 18 støtte. 
Alle, der bevilliges tilskud fra § 18 puljerne, skal aflægge redegøre for brugen af de tildelte midler. Afhængig af tilskuddets størrelse gælder forskellige krav til tilbagemeldingen. Se vejledningen for yderligere oplysninger.

På siden her kan du finde formularer til indsendelse af regnskab og afrapportering eller tro- og love- erklæringer om brugen af §18 støtte. 

Uddelte midler fra §18 puljen

Nedenstående finder du årsoversigter over bevillinger fra §18 Hovedpuljen

Fordeling af §18-puljemidler 2023 - ej webtilgaengelig​
Fordeling af §18-puljemidler 2022 - ej webtilgaengelig​
Fordeling af §18-puljemidler 2021
Fordeling af § 18-puljemidler 2020
Fordeling af §18-puljemidler 2019
Fordeling af §18-puljemidler 2018

Har du forsøgt at tilgå en af ovennævnte dokumenter uden held, kan du kontakte Emil Sloth Sig via mail emil.sig@rksk.dk. Så vil vi kontakte dig og præsentere dokumentet for dig indenfor 10 arbejdsdage.

FrivilligVest FrivilligVest
        Ranunkelvej 1-3
        6900 Skjern
        T:    82 30 67 70
        E:    frivilligvest@frivilligvest.dk

Slides om frivillighed under corona