Tilskud

Nedenfor fremgår de tilskud som godkendte folkeoplysende foreninger kan søge i Ringkøbing-Skjern Kommune: 

 

Aktivitetstilskud​

​På baggrund af foreningens medlemsindberetning ydes der et aktivitettilskud til børn og unge 25 år. Forudsætningen for at et medlem er tilskudsberrettiget skal medlemsskabet opfylde visse kriterier som der kan læses mere om her. Taksten for aktivitetstilskuddet finder du her

 

Lokaletilskud 

Lokaletilskuddet er et tilskud som udbetales til foreninger på baggrund af de udgifter de har til tilskudsgodkendte faciliteter. Der gives lokaletilskud til:

  • Timebaseret leje: fx leje af svømmehaller, håndboldhaller, mødelokaler i haller 
  • Egne lokaler: fx klubhuse og spejderhuse som foreningen selv ejer
  • Lejede lokaler: fx klublokaler med fast lejekontrakt i haller

Du kan læse mere om de forskellige lokaletilskud her. Taksterne for tilskuddet finder du her

 

Fitness og motionscentre

Fitness og motionscentre som er foreningsbaseret, kan søge om lokaletilskud.  Du kan læse mere om tilskuddet her

 

Lejr for uniformerede korps

Der ydes tilskud til lejr og lejrpladser for uniformerede korps. Du kan læse mere her

 

Træner- og lederuddannelse

Der ydes tilskud til leder- og instruktørkurser/-uddannelser, herunder unge-uddannelse.

  • Tilskuddet kan max. udgøre 75 % af foreningens udgifter, og max. af en kursusudgift på 5.000 kr.
  • Ved sammenhængende kursusforløb kan der max. ydes tilskud af en udgift på 15.000 kr.
  • Tilskuddet til DGIs ungleder-uddannelse udgør 75%

Læs mere om kriterierne her

 

Ungdomsklubber 

Ungdomsklubberne kan ansøge om lokaletilskud og modtager aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år på lige fod med øvrige foreninger. Herudover kan de søge om grundtilskud, hvis ungdomsklubben opfylder en række betingelser. Du kan læse mere om tilskuddet her

 

§18 støtte til frivillige indsatser for socialt udsatte

Kan du læse om her.