Opret forening

Orientering om indsamling af personoplysninger.

I forbindelse med sagsbehandlingen opbevarer Ringkøbing-Skjern Kommune personoplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger fra dig.

Land, By og Kultur skal i den forbindelse oplyse dig om følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren.
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.
 4. Kategorier af personoplysninger.
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere.
 6. Hvor dine personoplysninger stammer fra.
 7. Opbevaring af dine personoplysninger.
 8. Dine rettigheder
 9. Klagemulighed til Datatilsynet

Her kan du se en nærmere uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig: rksk.dk/oplysningspligt-kultur-fritid

 

Stamoplysninger
 • *
 • *
Login oplysninger
 • *
 • *
Dokumenter
 • *
 • *
Aktiviteter
 • Aktivitet Børn og unge Voksne Seniorer (+60) Handicappede Psykisk sårbare Handlinger
Geografisk område
 • Geografisk område
Erklæring om børneattest
 • Efter folkeoplysningsloven §3, stk. 4 og §45 stk. jf. lovbekendtgørelse af 14. juni 2004, som ændret ved §1, nr. 1 og 5, i lov nr. 1523 af 27. december 2009, hvorefter foreningen har pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattest, erklærer undertegnede på foreningens vegne, at foreningen indhenter børneattest i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelse af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.